Akce

Digital Culture / Algorithms Society

Digital Culture / Algorithms Society

Romi Mikulinsky, Ph.D.

středa, 21 listopad, 2018 - 10:00 do 15:40
čtvrtek, 22 listopad, 2018 - 10:00 do 15:40
pátek, 23 listopad, 2018 - 10:00 do 15:40

Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2

Lektorka: Romi Mikulinsky, Ph.D., vedoucí magisterského studijního oboru průmyslového designu (MDes) na Becalelova akademii umění a designu, Jeruzalém, Izrael.

Cyklus přednášek zaměřený na digitální kulturu a na vliv velkých dat (Big Data) a kvantifikace na naši společnost, kreativitu a (algoritmickou) uměleckou tvorbu. V průběhu čtyř přednášek zakončených diskusí, z nichž každá bude věnována jinému aspektu digitální kultury a kulturní produkce, objasním způsoby, jakými digitální technologie prostoupila kreativitu, imaginaci, akademický výzkum i každodenní život a jak na ně působí. Příklady, jimiž se budeme během cyklu zabývat, se týkají teorie i praxe uměleckého designu a literatury.

  • 21. 11. Úvod do algoritmů ve společnosti
  • 22. 11. Kreativita a tvorba v algoritmické společnosti
  • 23. 11. Kreativita – umí počítače tvořit? a Imaginace – podle Viléma Flussera