Akce

 

Gijs Gieskes (nl) / machines with no need of humankind

Perma-patches and related devices

Výstava
úterý, 5 duben, 2022
do úterý, 10 květen, 2022

Srdečně zveme na výstavu současného nizozemského umělce a hudebníka Gijse Gieskese, který se od konce devadesátých let zaměřuje na design audiovizuálních elektronických nástrojů. V této oblasti je etablovaným designérem s radikálním přístupem k elektronice, který neustále stírá hranice mezi hudbou, uměním a vědou. 

Vernisáž: 7. 4. 2022 18:00

Hlavním tématem výstavy Gijse Gieskese připravené pro Vašulka Kitchen Brno s názvem machines with no need of humankind jsou tzv.perma-patche, autorské přístroje, na kterých Gieskes průběžně pracuje řadu let. Termín perma-patch označuje permanentní zapojení elektronických obvodů, zařízení nebo jejich segmentů. Tato zapojení vytváří uzavřený okruh, mezi jehož začátkem a koncem se v průběhu jednoho cyklu v závislosti na zapojení „něco“ odehraje. Jednotlivé součásti obvodu čekají jedna na druhou, aby po zvuku nebo pohybu navázaly tím svým, nebo čekají společně na naplnění nějakých podmínek. Délku čekání ovlivňují vnitřní faktory součástek, tolerancí, napětí v obvodu; u Zonneliedjes (sluneční písně) je intenzita světla daná prostředím nebo přítomností člověka, který solární panel nepatrně zastíní. Změny lze slyšet, pozorovat, ale nejde je zachovat. Patch je permanentní. Na konci každého čekání je zvuk, pohyb, událost v obvodu, bliknutí. Vše se opakuje.

Projevem Gieskesových perma-patchů jsou písně, kterou stroje zpívají. Zpívají ji lidem? Ano, pokud jsou přítomní. Zpívají ji sobě? A budou ji zpívat při konci světa? Možná i po něm. V 60. letech mluvil Heidegger o přetechnizované zemi, vykořenění, destrukci vztahů způsobené technologiemi. Písně strojů bychom tak mohli chápat jako metaforu technologického věku světa, kterému ve své vykořeněnosti, digitalizované samotě a inscenovaném úspěchu nezbývá nic, než trpělivě, nebo spíš netrpělivě čekat na změnu, jež se zdá být nepředstavitelná.

Gijs Gieskes (*1977) vystudoval průmyslový design na Technické univerzitě v Eindhovenu, kde také žije. Od začátku své práce s elektronikou stavěl Gieskes na minimální znalosti technologie. Součástí procesu bylo objevování technologických řešení pro složitější zařízení s použitím základních elektronických součástek, což vedlo ke znovu vynalézání existujících technologií, jako je vactrol relé, nebo phase-locked loop. Tento “neodborný” přístup autor přes získané znalosti stále používá jako klíčovou součást své práce. Charakterizuje jej fascinace absurdními stroji, novými a nepravděpodobnými technologickými vztahy, spletitými konstrukcemi, skromnými materiály a vyhýbání se high-tech.

Své práce prezentuje Gieskes v rámci artist talků, vystavuje v galeriích, ale také na festivalech, připravuje workshopy. Mimo země západní Evropy se představil na výstavách v USA, Taiwanu, Rusku nebo Číně. Z festivalů je důležité zmínit Sonic acts a Ars Electronica, kde v roce 2015 získalo jeho dílo Electromechanical Modular čestné uznání Prix Art v oblasti zvukového umění.

Gijs Gieskes

Program Vašulka Kitchen Brno je finančně podpořen Statutárním městem Brno a Ministerstvem kultury České republiky.