Akce

 

Listování – Vašulkova kuchyňská kniha #1 Texty k médiím: první & poslední (Brno Art Week 2021)

Prezentace
úterý, 20 duben, 2021 - 16:15

Jak správně konzervovat a vystavovat umění nových médií v galerijních a muzejních institucích?  Nová média rychle zastarávají a VHS kazety, magnetofonové pásky, diskety a CD nosiče, stejně jako elektronické počítače a další přístroje s omezenou dobou expirace, funkčnosti a využití je nutné neustále obnovovat, převádět na aktuální média a promýšlet jejich výstavní prezentaci. Problematika uchovávání pohyblivého obrazu je v českém institucionálním sbírkotvorném kontextu na počátku systematické a koncepční práce s novými médii. Sborník Vašulkova kuchyňská kniha  # 1, texty k médiím: první & poslední, vydaná jako výstup mezinárodního kolokvia uspořádaného ve Vašulka Kichen Brno v roce 2019, přináší různé pohledy na tuto problematiku v mezinárodním kontextu a může sloužit jako výchozí materiál pro další diskuzi nad komplexním přístupem k uchovávání umění nových médií v českém prostředí.Knihou vás provede její editor Miloš Vojtěchovský.

Čítanka je dostupná v elektronické podobě na webových stránkách Vašulka Kitchen Brno, případně ji lze objednat v tištěné podobě na e-mailové adrese: vasulkakitchen@gmail.com