Centrum umění nových médií

 

Merzbau Revisited | Fotoreport

Fotografie z výstavy ve veřejném prostoru uspořádané v rámci Brno Art Week 2020

Pro netradiční ročník Brno Art Week, který se v pandemickém roce 2020 přesunul do online prostoru, připravila Vašulka Kitchen Brno ve spolupráci s Helenou Lukášovou a účastníky jejího workshopu jediněčnou virtuální výstavu ve veřejném prostoru stavějící na digitálních, sociálních a demokratických prvcích. Virtuální výstava Merzbau revisited představila ve veřejném prostoru kolektivní umělecké realizace vytvořené v průběhu online workshopu vedeného digitální sochařkou a umělkyní Helenou Lukášovou, která se v projektu pro Vašulka Kitchen Brno volně inspirovala myšlenkou slavného dadaistického díla německého avantgardního umělce Kurta Schwitterse a jeho celoživotního díla Merzbau. Radikální, neustále se proměňující a rozrůstající instalace/socha/objekt/akchitektura Merzbau, která od dvacátých let 20. století přetvořila umělcův byt na umělecké dílo, se bohužel nedochovala, ale přesto se stala vizionářským uměleckým počinem, inspirující poválečné umění až do současnosti. Ve čtyřdílném workshopu Vašulka Kitchen Brno vznikla kolektivní digitální sochařská díla navazujícící na myšlenky dadaistického díla, živé sochy, proměňující se a narůstající v prostoru. Digitální prostředí poskytlo zázemí nekonečného pole možností a modelů, práci s virtuálním prostorem a současně nabídlo prostor pro komunikaci napříč celým světem.

Fotoreport: Barbora Trnková

Projekt se uskutečnil s finanční podporou projektem Digitalizace Ministerstva kultury České republiky.