Akce

 

Multimediální instalace Noisefield (Light Revisited) zapůjčena na výstavu do GHMP

Zvuky / Kódy / Obrazy - Akustický experiment ve vizuálním umění

GHMP, Dům U Kamenného zvonu

5. 6. – 13. 10. 2019 (vernisáž 4. 6., 18:00)

Kurátorka: Jitka Hlaváčková

Spolupráce: Milan Guštar, Miloš Vojtěchovský

Zvuky / Kódy / Obrazy – Akustický experiment ve vizuálním umění

Výstavní projekt představí průřez dějinami zobrazení zvuku jako abstraktního fenoménu od doby avantgardy po současnost. Hlavní osou jeho koncepce je zmapování nejvýznamnějších směrů zvukového experimentu na poli vizuálního umění, a to jak obrazů a grafických partitur, tak zvukových instalací, akustických objektů, filmů či multimediálních projekcí. Na výběru z historického materiálu ukáže, jak zvuk nabývá barvu a tvar, stává se objektem nebo architekturou, a jaké psychologické, ale také fyzikální nebo psychofyzické předpoklady předurčují jeho vizuální podobu. Výstava zároveň představí díla umělců, kteří v lokálním či mezinárodním kontextu posunuli uvažování o experimentu v umění. Mezi zastoupené autory bude patřit například František Kupka, umělci z okruhu Bauhausu, John Cage a představitelé hnutí Fluxus, autoři grafických partitur, Woody a Steina Vasulkovi a další autoři zvukových objektů a instalací, nebo umělci zabývající se akustickou ekologií.