Program

 

Program

Plánované akce

pros. 122023
Výstava

Otevřený digitální archiv & testovací laboratoř pro živé publikum: 13. 12. 2023 – 4. 2. 2024

Dům pánů z Kunštátu

Umělci: Chris Hill, MSHR, Michal Kindernay, Jennifer Helia DeFelice, Tomáš Ruller

Kurátorka výstavy: Barbora Šedivá

Odborná spolupráce: Lenka Dolanová, Jennifer Helia DeFelice, Jana Horáková, Marika Svobodová, Tomáš Ruller

SBÍRKA A KOLEKCE VKB

V archivní kolekci Vašulka Kitchen Brno se aktuálně nachází umělecká díla fyzické a digitální povahy, multimediální instalace, digitální a analogová data, nosiče a rozsáhlý osobní fond, který tvoří různé dokumenty, fotografie nebo osobní korespondence. Součástí kolekce jsou také webové stránky, které manželé Vašulkovi celé archivovali ve svém počítači, software, manuály, dokumentace k uměleckým dílům, akcím a událostem a další velice různorodý materiál, jako například kompletní obsah Woodyho počítače či různá analogová technická zařízení a přehrávače.

Základ sbírky VKB tvoří několik prací Woodyho a Steiny Vašulkových, které jsou ve vlastnictví nebo v dlouhodobé výpujčce spolku. Jedná se o tisky ze série Lucifer‘s Commission (Luciferova zakázka, 1977–2003), počítačovou studii ze série Triads (Triády, 2003) a prostorovou instalaci Light Revisited – Noisefields (Znovunavštívené světlo – Pole šumu, 2001), která vznikla jako transformace původního jednokanálového videa Noisefields z roku 1974.

Ve složkách archivu VKB se dnes nachází 868 GB již částečně inventarizovaných digitálních dat a značné množství Hi8 kazet, VHS kazet, MiniDV a DVD nosičů nebo několik krabic unikátních katalogů. V digitální a digitalizované formě jde o soubor master kazet a jejich variací, které členům spolku VKB věnovali přímo Vašulkovi, včetně prací dalších autorů z výstavy MindFrames v ZKM (2006) připravené Vašulkovými a Peterem Weibelem. Dalšími zastoupenými autory tu jsou například Tony Conrad, Hollis Frampton, James Blue, Paul Sharits, Peter Weibel, Gerald O‘Grady. Většina materiálů pochází z období legendárního newyorského prostoru The Kitchen, který Woody a Steina Vašulkovi spoluzaložili a na jehož produkci a dramaturgii se v letech 1971–1973 zásadně podíleli.

Součástí digitální sbírky a zpracovávaného osobního fondu jsou i materiály darované kurátorkou a historičkou umění Lenkou Dolanovou, která je od Vašulkových získala během pobytu v Santa Fe. Jde o texty Vašulkových a dalších autorů (odborné studie, žádosti o grant, koncepty, skeny katalogů, plakáty, snímky obrazovky z videa, krátké audiovizuální studie a fotografický archiv Vašulkových a jejich spolupracovníků). Tento materiál byl v uplynulých letech členy spolku a přizvanými odborníky a odbornicemi z praxe inventarizován a veřejnosti bude zpřístupněn v podobě strukturované a odborně zpracované databáze. Ta zájemcům umožní lepší orientaci a pomůže při dalším zpracování a reflexi tvorby Vašulkových i tvorby dalších umělců z oborů umění videa a nových médií střední Evropy. Databáze archivu Vašulka Kitchen Brno je také osobitým příspěvkem do aktuální diskuze týkající se problematiky archivace audiovizuálních děl a pohyblivého obrazu, jeho odborné kategorizace a vhodné formy zprostředkování odborné i laické veřejnosti.

VASULKA LIVE ARCHIVE

Otevřený digitální archiv v Domě pánů z Kunštátu představí také interaktivní prezentaci projektu Vasulka Live Archive kurátorky a pedagožky Jany Horákové, který se zaměřuje na využití umělé inteligence v podobě strojového učení umělých neuronových sítí při analýze audiovizuálních děl Steiny a Woodyho Vašulkových. Zaměřuje se také na vývoj rozhraní pro interaktivní zprostředkování obsahu archivu jejich tvorby v online a offline prostředí.
https://vasulkalivearchive.net

AUTORKY A AUTOŘI INSTALACÍ

CHRIS HILL (US) – umělkyně, pedagožka a kurátorka médií
Působí jako proděkanka Film/Video School na Kalifornském institutu pro umění. V polovině 90. let vyučovala na brněnské FaVU VUT a vydala několik rozhovorů s osobami zapojenými do české paralelní kultury před rokem 1989 (Walking Trips in Czech Lands, 1996). Byla kurátorkou rozsáhlé kolekce videoartu a alternativních médií s názvem Surveying the First Decade (1998), která byla distribuována do muzeí a univerzit v mezinárodním měřítku prostřednictvím Video Data Bank.

MSHR (US) – umělecká dvojice Birch Cooper a Brenna Murphy
Umělecká praxe dvojice autorů z Portlandu zkoumá a vytváří sochařské elektronické systémy, které nabývají podob audiovizuálních kompozic, performancí a instalací. Jejich interaktivní instalace zahrnují generativní a interaktivní elektronické systémy zabudované do imerzivních sochařských polí.
https://www.mshr.info/

MICHAL KINDERNAY (CZ) - umělec a kurátor
Absolvoval studia na FaVU v Brně a v Centru audiovizuálních studií na FAMU. Jeho audiovizuální instalace propojují oblasti a nástroje umění, technologie a vědy. Často se dotýká témat ekologie a skrze aplikování technologických přístupů ve vztahu k přírodě reflektuje problematiku environmentálních otázek. Jeho práce zahrnují videoperformance a interaktivní instalace, intermediální a dokumentární projekty a hudební zvukové kompozice.
https://yo-yo-yo.org/mk.html

JENNIFER HELIA DEFELICE (CZ/USA) – umělkyně, kurátorka a pedagožka
Narodila se v New Yorku, kde získala titul bakalář umění na SUNY Empire State College. V roce 1993 přesídlila do Brna, kde v roce 2004 absolvovala  FaVU VUT. Na FaVU nyní působí jako odborná asistentka v ateliéru hostujícího pedagoga. Je spoluzakladající členkou Vašulka Kitchen Brno, kde je činná jako kurátorka přičemž kurátorsky spolupracuje také s Domem umění města Brna.

Architekt výstavy: Ivan Palacký, Tomáš Doležal
Programování, design a zprostředkování online databáze: Lloyd Dunn, Dušan Barok
Inventarizace archivu a sbírky: Kateřina Drajsajtlová, Barbora Šedivá, Monika Szüczová, Dan Karmazin

více…

Archiv akce

srp. 222023
Výstava

Nataliya Ilchuk: Marché:

Výstava Marché je komentářem k situaci na Ukrajině, kde práce není ze strany státu chráněna, ani garantována a často slouží jako prostředek k překonávání sociální reality definované řadou bariér. V procesu hledání seberealizace se lidé snaží objevovat způsoby, jak se vyhnout podřízení se autoritám tak, aby si zachovali svobodu, přičemž do hry vstupují hodnoty přesahující snahy o nabývání kapitálu. Takové úsilí, které se ani během řady let či širších globálních změn a krizí reálně nevytrácí, vyžaduje určitou míru kreativity. Pracovník*ce v průmyslu je nucen*a k systematické produkci a je omezován*a automatismy, které si nevyhnutelně začne uvědomovat v důsledku monotónních činností a závislosti na strojích. Zaměstnanci jako tvůrčí aktéři se ve společnosti neliší od umělců, kteří lavírují mezi pravidly uzákoněnými mocí, a hledají rovnováhu mezi životem a prací, která jen zřídka existuje jako vytyčená linie. Jejich životy se často stávají předmětem práce a naopak. Přestože Marché svůj pohled zaměřuje na situaci ukrajinských průmyslových dělnic a dělníků cestujících za prací do zahraničí, naznačuje také širší důsledky zmiňovaných okolností, které lze pozorovat i v jiných zemích, z nichž každá má svá specifika. Ty existují v realitě aktivních nepřátelských konfliktů, i mimo ně.

Nataliya Ilchuk je umělkyně pocházející z Ukrajiny, která pracuje převážně s filmem a videem. Narodila se v roce 1985 ve Lvově. Po studiích filmu v Kyjevě a Varšavě absolvovala v roce 2020 Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains ve Francii. Od podzimu 2022 je doktorandkou na pařížské univerzitě CY Cergy, kde se věnuje výzkumně-tvůrčí práci ve formě autoetnografie. Její výzkum se zabývá omezeními svobody umělce a zároveň se pokouší stanovit souvislosti mezi autenticitou v kinematografii a různými formami vnějšího a vnitřního tlaku, zejména cenzury a autocenzury. Nataliya Ilchuk byla v roce 2022 na rezidenčním pobytu ve Vašulka Kitchen Brno, na který navazuje aktuální výstavou.

Kurátorky: Monika Szűcsová a Viktória Pardovičová

23. 8. - 27. 10. 2023

Komentovaná prohlídka / Gallery talk s autorkou: 23. 8. 2023, 17:00 hod

Komentovaná prohlídka s kurátorkami: 26. 9. 2023, 17:00 hod FB EVENT

více…

čerc. 132023
Koncert

Jam Session II. Vašulka Kitchen:

Po zdařilém březnovém DAWless Live Jamu pořádá Vašulka Kitchen Brno ve spolupráci s Domem umění a Brno modular další jam session.

Jam tentokrát proběhne od 17:00 v přízemí Domu umění v síni Jaroslava Krále, a budeme tak pokračovat v ohledávání akustických vlastností jeho prostorů.

Milé hudebnice a hudebníci, posluchačky a tanečníci vezměte si nástroj, ať je to modulár, klávesy, elektrická fujara, případně akustický nástroj. K dispozici budeme mít i mikrofony pro snímání různorodých zdrojů zvuku či zpěv. Nezapomeňte si s sebou vzít kabely na zapojení se do mixu.

Pro ty, kdo se chtějí připojit s vlastní projekcí nebo VJ setem, bude k dispozici i projektor. Zároveň si bude možné vyzkoušet video syntezátory, které ve Vašulka Kitchen máme.

Jam bude rozdělen do kratších cca 30 minutových bloků, mezi kterými se budeme postupně střídat, čímž chceme dát možnost si zahrát spíše v menších skupinkách, než abychom se všichni navzájem překřikovali. Naším cílem však není vytvářet nepřekročitelná pravidla, takže finální podoba průběhu jamu zůstává otevřená tak, aby se mohl každý v klidu zapojit. Přijďte se potkat, zahrát si, seznámit se, poslouchat a vzájemně se inspirovat.

Občerstvení a pití zajistí bar Rello. Vstup zdarma.

Všechny srdečně zveme a těšíme se na vás.

Dramaturgie, organizace: Ondřej Merta, Vojtěch Obrovský (Brno MODULAR)

více…

čer. 29
čer. 302023
Dílna

Edukační program pro děti od 7 do 10 let: Co si dnes pustíme? Staňme se umělci a tvořme efekty manuálně

Workshop pro děti od 7 do 10 let se uskuteční 29. a 30. 6. 2023 a nabídne aktivity prohlubující jejich technologickou gramotnost.

Krátce o edukačním programu:

V rámci programu se spolu podíváme na to, co znamenalo být takovým umělec na konci
minulého století a co to znamená dnes. Přiblížíme si osobnosti umělců Steiny a Woodyho
Vašulky a jejich tvorbu. Jak mohl člověk dříve převrátit obraz? A co třeba efekt rybího oka?
Dnes je díky technologiím jednoduché upravit video nebo zvuk jedním kliknutím. Jak ale
mohli dělat to samé manželé Vašulkovi před více než čtyřiceti lety? Pustíme si spolu několik
jejich vizuálních a zvukových děl a vytvoříme si krátká videa za pomoci manuálních efektů,
použijeme obyčejné předměty, jako jsou igelitový sáček, zavařovací sklenice nebo barevné
fólie.

Mobilní telefony s sebou.

Svou účast na workshopu nám prosím potvrďte e-mailem na naši adresu vasulkakitchen@gmail.com, a to nejpozději dva dny před konáním workshopu.

Všechny workshopy se konají od 3 účastníků.

více…

čer. 272023
Prezentace

Prezentace knihy Flashback: Hermit 1992–1999 a komentovaná prohlídka výstavy Hypnagogické cykly:

PROGRAM:

- 17:00 představení jubilejní publikace Flashback: Hermit 1992–1999

Kniha Flashback: Hermit 1992–1999 je vydána při příležitosti probíhající stejnojmenné výstavy v Muzeu umění Olomouc. Jde o jeden z výstupů zpracování archivů Nadace Hermit a Centra pro metamedia Plasy, který na téměř třech stech stránkách kombinuje kratší texty s desítkami dokumentárních fotografií.

Hlavní téma publikace je rozšířeno o dokumentaci legendární výstavy 9&9, která proběhla v roce 1981, deset let před zahájením tamního dočasného uměleckého provozu. Kompozice knihy je asynchronní: spolu s novými texty tehdejších účastníků a historiků umění reflektujícími dobovou situaci jsou zde přepisy rozhovorů s několika českými účastníky, ukázky z původních katalogů i fotografie naznačující, jaké prostředí plaský klášterní komplex v devadesátých letech poskytoval. Knihu jsme označili jako jubilejní, neboť čirou náhodou vychází v roce, kdy před 300 lety zemřel autor projektu přestavby plaského kláštera Jan Blažej Santini-Aichel (1677–1723) a před 250 lety se narodil jeho pozdější majitel kníže Klemens Wenzel von Metternich (1773–1859).

Flashback: Hermit 1992–1999 připravili k vydání Miloš Vojtěchovský a Jakub Frank.

Texty: Miloš Vojtěchovský, Jakub Frank, David Miller, Dušan Barok, Jiří Zemánek, Lenka Lindauerová, Jana Geržová, Ewa Jacobsson, M.J. „Jo“ Williams, Martina Smeykalová-Tomášková, Mars Drum, Ivo Kornatovský, Marian Palla, Karel Sidorjak, Jimmie Durham, Roi Vaara, Miloš Šejn, Gertrude Moser-Wagner, Scott MacLeod, Martien Groeneveld, Rajesh Mehta, Martin Janíček, Michael Delia, Paul Panhuysen, Petra Dubach & Mario van Horrik, Chris Rankin, Radoslava Schmelzová, Margita Titlová-Ylovsky, Petr Nikl, Martin Zet, Daniel Šperl, Tomáš Ruller, Boris Bakal, Igor Hlavinka, Redas Diržys, Barbara Benish, Alexander Moust, Anna Fárová a Václav Cílek.

Grafická úprava a sazba: Hedvika Marešová

Knihu vydává Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s Asociací Mlok a Nadací Agosto Foundation, která v letech 2017–2019 podpořila základní průzkum a digitalizaci archivu.

Kniha vychází s přispěním Ministerstva kultury ČR.

FB EVENT

více…

čer. 23
čer. 242023
Dílna

Edukační program pro děti od 3 do 6 let: Co vidíme a slyšíme? Poznejme spolu základní zvuky a barvy

Workshop se bude konat 23. a 24. 6. 2023 a zaměří se na děti předškolního věku, od 3 do 6 let a jejich znalost základních zvuků a barev.

Krátce o edukačním programu:

Co že to přesně manželé Vašulkovi ve své kuchyni vařili? V rámci programu se spolu zaměříme na primární zvuky a barvy kolem nás. Podíváme se do výstavy na projekci sestavenou ze základního barevného systému RGB a v nepořádném ateliéru zvukové umělkyně a video umělce, kteří slyší melodii úplně ve všem a svět kolem nich se rozkládá na barevné stopy, budeme poslouchat zvuky všedních předmětů a jako orchestr si na ně možná i zahrajeme experimentální skladbu. V závěru programu se podíváme na systém elementárních barev a vztah mezi zvukem a obrazem. Za pomoci obrazovek dalších elektronických zařízení si vysvětlíme, jak funguje barevný model RGB a namícháme další barvy.

Svou účast na workshopu nám prosím potvrďte e-mailem na naši adresu vasulkakitchen@gmail.com, a to nejpozději dva dny před konáním workshopu.

Účast je bezplatná a kapacita každého workshopu je 8 dětí.

Všechny workshopy se konají od 3 účastníků.

více…

čer. 152023
Prezentace

Finnbogi Pétursson: Artist Talk:

Islandský umělec Finnbogi Pétursson, autor zvukové instalace Tesla Tune 2023 v hale Domu umění, připravil prezentaci své umělecké tvorby.  Artist Talk se uskuteční v prostorách foyer Domu umění města Brna ve čtvrtek 15. 6.

Finnbogi Pétursson ve svých dílech zkoumá zvuk, světlo a jejich vlastnosti s důrazem na energie samotných látek, které jsou schopny vzájemné interakce v různých prostředích (vzduch, voda, pevné látky). Jeho experimentální projekty mají většinou podobu prostorových instalací, zaměřených na vlastnosti zvuku, materiálů a zkoumání samotného média i fyzikálních vlastností přírody. Vedle prostorových instalací využívá v některých pracích rozhlasové vysílání, v němž tematizuje fyzický i akustický prostor. Finnbogi Pétursson je zastupován galeriemi BERG Contemporary a Persons Project. Vystavoval na řadě mezinárodních samostatných i skupinových výstav a v roce 2001 reprezentoval Island na Benátském bienále.

Zvuková instalace Tesla Tune 2023 je poctou a odkazem k vynálezci a fyzikovi Nikola Teslovi, jenž prosadil zavedení střídavého proudu pro distribuci elektřiny. Nová site-specific instalace je variací díla Tesla Tune z let 2007—2015, v němž se Finnbogi Pétursson zabývá možností existence a proměny zvuku v prostoru. Autor v díle sonifikuje elektrické vlnění a zpřítomňuje tak neviditelné, ale všudypřítomné elektromagnetické pole, jež je nedílnou součástí naší civilizace, aniž si je uvědomujeme. 

Instalace byla realizována za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury České republiky. 

více…

květ. 262023
Přednáška

Jak se dostat do povědomí hudebních vydavatelství?: Přednáška od Erika Kolbenheyera (EXILES)

Self-promotion, Self-branding, tipy a triky, jak posílat dema, jak se dostat do povědomí labelů, jak postavit osobní příběh a zůstat autentický.

Pro elektronické hudebníky*ice může být náročné orientovat se v hudebním průmyslu a dostat se do povědomí vydavatelství, promotérů*ek a posluchačů*ek, proto je zásadní pochopit význam zdravé self-promotion a autentického self-brandingu. Na tipy a triky, jak se do povědomí dostat během přednášky upozorní Erik Kolbenheyer z budapešťského vydavatelství EXILES. V rámci přednášky bude také možné se zeptat na doporučení, co dělat se svými vlastními profily na sociálních sítích, a jak je vylepšit pro zvýšení dosahu v hudebních kruzích.

Erik Kolbenheyer je mediální pracovník, kurátor elektronické hudby, specialista na komunikaci a zakladatel a A&R manažer budapešťského experimentálního vydavatelství EXILES, vzniklého v roce 2016, které se zaměřuje na umělce ze střední a východní Evropy. https://exiles-electronics.bandcamp.com/ Mnohé jím vydávané nahrávky jsou dělány pro benefiční účely (např. pro NANE, Food Not Bombs, The City is For All). Kromě práce na vlastním labelu působí také jako člen poroty talentové soutěže pořádané Telekom Electronic Beats a kurátor v Domě maďarské hudby.

Přednáška se koná za finanční podpory Evropské unie.

Názory vyjádřené během přednášky nemají být v žádném případě považovány za oficiální stanoviska Evropské unie.

Přednáška se bude konat ve studiu v Domě umění města Brna. Pokud se chcete zúčastnit přednášky Erika Kolbenheyera, napiště nám na e-mail vasulkakitchen@gmail.com, ať víme, kolik vás plánuje přijít. Děkujeme!

více…

květ. 252023
Koncert

Hranice Experimentu: Libramar:

„Vesmírné mantry při letu ve frotážovém letadle? No jasně! Nové Reisebüro Libramar se o vás postará!“

Pozdně květnový koncert ze série Hranice experimentu představí vídeňské improvizační duo Libramar vzniklé v roce 2017 z absolventů vídeňské Akademie výtvarných umění Roye F. Culbertsona III a Lucase Henao Serny. Ve svém neustále se vyvíjejícím projektu užívají analogové syntezátory, páskové magnetofony a delaye, perkuse a terénní nahrávky k vytvoření komplexních hypnotických a postupně se rozvíjejících zvukoploch s prvky rytmu a hluku, které utváří pomyslný soundtrack ke sci-fi horroru, zvoková brikoláž existující mimo čas. Jednou z jejich tvůrčích strategií je i specifické samplování v reálném čase, členy Libramar nazvané jako frotage. Kromě zvukové tvorby duo Libramar organizuje od roku 2019 koncertní sérii Dronau Canal ve vídeňské Central Garden.

https://libramar.bandcamp.com/

https://soundcloud.com/libramar

Koncert se bude konat od 19:00 ve foyer Domu umění.

Organizace koncertu: Ondřej Merta

více…

květ. 202023

Finnbogi Pétursson: Tesla Tune 2023: Uvedení site-specific instalace v rámci Brněnské muzejní noci 2023

Zvuková instalace islandského umělce Finnbogi Péturssona, připravená pro Vašulka Kitchen Brno, je variací díla Tesla Tune (2007, 2014, 2015), které je věnováno odkazu vynálezce a fyzika Nikoly Tesly prosazujícího na konci 19.

Site-specific instalace Tesla Tune odkazuje na vlastnosti elektrického proudu a pracuje s možnostmi bytí a proměn zvuku v prostoru. Táhlý hluboký tón o frekvenci 50 Hz korespondující s frekvencí střídavého proudu užívaného v elektrické síti v ČR se skrze frekvenční filtr a programovatelný spínač postupně pouští do každého z 8 reproduktorů napojených na různě dlouhé kartonové trubice, ty pak svojí délkou ovlivňují výsledný znějící zvuk. Finnbogi Pétursson tak v díle dostává jedno z nejčastěji vyskytovaných vlnění moderní civilizace do oblasti zvukové, tedy slyšitelné.

O autorovi:
Finnbogi Pétursson se narodil v roce 1959 v Reykjavíku a je významnou osobností současného islandského umění. Pracuje v úzkém propojení světa vědy, umění a přírody. Ve svých dílech zkoumá zvuk, světlo a jejich vlastnosti s důrazem na energie samotných látek, které jsou schopny vzájemné interakce v různých prostředích (vzduch, voda, pevné látky). Jeho experimentální projekty mají většinou podobu prostorových instalací, zaměřených na vlastnosti zvuku, materiálů a prezentují jeho zájem o zkoumání samotného média i fyzikálních vlastností přírody. Kromě prostorových instalací také v některých pracích využívá rozhlasového vysílání, skrze které tematizuje jak prostor rozhlasový, tak i prostor fyzický.

Finnbogi Pétursson je zastupován galeriemi BERG Contemporary a Persons Project, vystavoval na řadě samostatných i skupinových výstav a v roce 2001 reprezentoval Island na Benátském bienále.

Instalace bude uvedena v rámci akce Brněnská muzejní noc 20. 5. 2023 v 20:00 hodin ve foyer Domu umění za účasti autora.

Ve 20:30 začne ve Vašulka Kicthen Brno komentovaná prohlídka aktuální výstavy Lloyd Dunn: Hypnagogické cykly, která potrvá do 9. července 2023. 

více…

dub. 202023
Komentovaná prohlídka

BAW 2023: Zvuková procházka v okolí DUMB: Doprovodný program k výstavě Lloyd Dunn: Hypnagogické cykly

Centrum nových médií – Vašulka Kitchen Brno, sídlící v prostorách Domu umění, si připravilo zvukovou procházku po okolí Malinovského náměstí, v bezprostřední blízkosti budovy Domu umění města Brna.

Jak vypadá panorama města Brna v obrazech víme, ale co se stane, když si člověk představí město utvořené ze zvuků? Prozkoumáme urbánní a frekventované okolí Malinovského náměstí, ulici Koliště a projdeme se v parku. Je možné zaslechnout, jak si socha Dívky od Sylvy Lacinové češe vlasy?

Začneme krátkým uvedením a představením tvorby Lloyda Dunna, který se zvukovými nahrávkami zabývá – projedeme jeho výstavu Hypnagogické cykly ve Vašulka Kitchen Brno (18/4/2023 – 9/7/2023). Potom se vydáme prozkoumávat zvukové okolí Domu umění města Brna prostřednictvím terénních nahrávek.

Terénní nahrávky si bude možné poslechnout i po skončení Brno Art Week 2023. Stačí si na pokladně Domu umění nebo ve Vašulka Kitchen vyzvednout list s mapou, doplňujícími úkoly a QR kódy nebo se podívat na webové stránky vasulkakitchen.org. Tu bude návštěvník následovat, a bude tak moci objevit zvukové panorama okolí jak v dopoledních hodinách, tak v těch večerních. 

Zároveň může návštěvník stát aktivním spolutvůrcem zvukového panoramatu města a nahrát zvuky exteriéru nebo interiéru okolí Domu umění sám a zaslat nám je na naši e-mailovou adresu: info@vasulkakitchen.org s popisem místa a času, kdy byla nahrávka pořízena.
My je následně na našem webu zaneseme do mapy a zvuk bude přístupný všem uživatelům.

PS – Kdybyste chtěli v rámci procházky aktivně poslouchat okolí, vezměte si s sebou diktafon nebo příruční rekordér a sluchátka. Případně postačí i mobilní telefon a sluchátka s volně stárnutelnou aplikací: pro Android nebo pro iOS.

více…

dub. 182023
Výstava

Lloyd Dunn: Hypnagogické cykly / výstava:

více…

dub. 122023

Hranice experimentu: AGF & Mary C // Tim Shaw & Dirty Electronics: Master class a koncert v rámci další série Hranic experimentu v prostorách Domu umění města Brna.

více…

břez. 252023
Dílna

Edukační program pro děti od 7 do 10 let: Co si dnes pustíme? Staňme se umělci a tvořme efekty manuálně

V březnu se ve Vašulka Kitchen Brno uskuteční čtyři edukační programy. Poslední z workshopů je zamýšlen pro děti od 7 do 10 let a bude se konat v sobotu 25. 3. 2023. Kapacita každého workshopu je 8 dětí a účast na workshopu je bezplatná

krátce k edukačnímu programu: 

více…

Pages

Aktuální akce

Aktuálně nejsou žádné aktuální akce.