Aktivity

 

PUBLIKACE

Vašulkova kuchyňská kniha #1

Sborník textů k médiím: první & poslední

čítanka vychází buď včas, nebo příliš pozdě od kolokvia Umělecké sbírky digitální epochy v galerii a muzeu. Doba mezitím nabrala směr k nečekaným společenským změnám, čímž téma vztahu kultury, umění, času, entropie, trvání a mizení získalo nový, možná naléhavější význam.

Kolokvium proběhlo u příležitosti prvního výročí otevření Centra pro nová média Vašulka Kitchen Brno. Diskutovali jsme o něm s kolegy z Domu umění města Brna a Národního filmového archivu v Praze a pokoušeli jsme se podnítit další uvažování o stávající i možné budoucí situaci uměleckých děl tzv. „nestabilní povahy“, zejména v českých sbírkách, galeriích a muzeích. Cílem bylo navázat kontakty a případnou spolupráci s dalšími příbuznými iniciativami v regionu střední Evropy. Během dvoudenního setkání zazněly případové studie institucí na tomto poli aktivních, případně těch, které se angažovat teprve chystají. O své zkušenosti se podělili hosté z Holandska, Francie, Německa, Norska, Maďarska, Polska a USA.

Čítanka obsahuje několik studií, které byly napsány pro kolokvium a doplnili jsme několik dalších českých a překladů anglických textů. Děkujeme všem autorům, kteří poskytli své práce v licenci svobodného sdílení, stejně jako držitelům autorských práv na ilustrace použité v knížce.

Více informací či samotnou knihu najdete

vasulka-kitchen-cooking-reader-1

Katalog výstavy Přítvory (a jiná havěť)

Nízkonákladový katalog s autorským CD reflektuje nedávnou výstavu Přítvory (a jiná havěť) hudebníka a výtvarníka Petra Válka. V publikaci najdete kromě směsi jeho obrazů, zvuků, kreseb a fotografií také texty kurátora výstavy Miloše Vojtěchovského, hudebního publicisty Pavla Klusáka nebo majitele vydavatelství Endemit Archives a jednoho z Válkových objevitelů Tomáše Procházky.

Katalog je v prodeji ve Vašulka Kitchen Brno, v prodejně Domu umění města Brno, v nakladatelství Artmap v Praze, v galerii Bludný kámen v Opavě a ve Východočeské galerii Pardubice za 150 Kč


Petr Válek žije a pracuje v Loučné nad Desnou v pohoří Hrubý Jeseník. Městečko se do konce války nazývalo Vízmberk, neboli Wiesenberg. Pochází odkud také například světově známý pianista a básník Alfred Brendel, ten se tam narodil v roce 1931. Válek pak v roce 1976. Vyučil se kameníkem, pracoval jako ošetřovatel v domově důchodců, teď se živí jako umělec. Od dětství se věnuje malování, kreslení, ilustracím a hudbě a nepřešlo ho to v pubertě. V posledních letech také staví z domácí potřeb mechanické a elektro-mechanické zvukové nástroje, různé samohybné, či kinetické objekty. Jako Der Marebrechst - noisový muzikant-vynálezce-výrobce-jůtubr v koženkovém saku v domácím studiu na zahradě, nebo v krajině nahrává “instruktážní” videa, které zveřejňuje na facebooku.