Aktivity

 

Rezidenční program – Artists in Residence

ve spolupráci s Domem umění města Brna

Rezidence 2021

Rezident má přístup k vybavení Centra umění nových médií včetně digitálního archivu Steiny a Woodyho Vašulkových, příruční knihovny, s možností prezentovat vlastní práci formou výstavy.

Rezidenční program Vašulka Kitchen Brno slouží k posilování odkazu a k práci s dílem Vašulkových v návaznosti na současné přístupy a diskurz. Nabízíme platformu pro vzájemnou výměnu a rozvoj diskuze o historické a současné podobě umění nových médií, tvořící důležitou část aktuální intermediální umělecké scény.

Dům umění města Brna a Vašulka Kitchen Brna podporují živou komunikaci a realizaci nejrůznějších projektů současných uměleckých přístupů v jejich pluralitě a otevřenosti.

Rezident je vybrán na základě projektu podaného na otevřenou výzvu komisí, tvořenou několika členy spolku Vašulka Kitchen Brno a Domu umění města Brna. Rezidentem by měl být aktivní umělec nebo teoretik z oblasti umění nových médií, který autentickým způsobem rozvíjí tvorbu daného média a je přínosem pro uměleckou, odbornou komunitu i širokou veřejnost.

Pobyt nabízíme v angličtině a češtině.

Termíny rezidence

Rezidenční pobyt se uskuteční od 15. 9. – 15. 10. 2021. Bližší informace budou zveřejněny v průběhu roku.

Vašulka Kitchen a Brno Artists in Residence nabízí
– stipendium ve výši 10 000 Kč (brutto) + 300 Kč stravné denně (čistého);
– ubytování a ateliér v rezidenčním centru Brno AIR, Dům pánů z Kunštátu;
– teoretickou podporu a technické zázemí Domu umění města Brna.

Podmínky rezidenčního pobytu
– rezidenti jsou povinni strávit alespoň tři čtvrtiny svého pobytu v místě rezidence;
– účast na programu Brno AIR;
– komunikačním jazykem je čeština a angličtina;
– rezident se zavazuje vypracovat z průběhu rezidence závěrečnou zprávu s fotografickou
dokumentací.

Přihláška musí obsahovat následující dokumenty (pouze v PDF).
– motivační dopis vysvětlující, proč se umělec do programu hlásí, co od něj očekává a na co by se chtěl zaměřit během rezidence (max. 3 000 znaků);
– stručný informativní životopis včetně kontaktu (max. 1 str.);
– portfolio (max. 10 MB).

PŘIHLÁŠKY SE MOMENTÁLNĚ NEPŘÍJÍMAJÍ. VÍCE INFORMACÍ K LETOŠNÍMU ROČNÍKU BUDE BRZY ZVEŘEJNĚNO. 

Videa/filmy – doporučujeme poslat odkazy na webové stránky, stránku na Vimeo, youtube, etc.
Neposílejte prosím video soubory.

Výběr a zveřejnění výsledků
O výběru rezidenta rozhoduje na základě zaslaných přihlášek komise Domu umění města Brna, jejíž součástí je nezávislý odborník.

Další informace poskytne: Šárka Telecká telecka@dum-umeni.cz, Jan Langer langer@dum-umeni.cz

m.dvořáková

Program rezidence podporuje mezinárodní spolupráci a výměnu v oblasti umění nových médií a poskytuje umělcům a teoretikům zázemí pro studium archivu rané tvorby manželů Vašulkových. Rezidenční pobyt nabízí prostor pro realizaci uměleckých projektů, experimentů, nebo výzkumu. Výstupem nemusí být klasický formát výstavy, ale i další způsoby prezentace. 

1 – 2 měsíční rezidence je určena především českým a zahraničním umělcům, teoretikům a kurátorům, umění nových médií. Výběr rezidentů probíhá přímým oslovením vybraných autorů nebo prostřednictvím veřejné výzvy, která je zveřejněná na začátku roku. Po dobu rezidenčního pobytu mají hosté zajištěné ubytování a ateliér v Domě pánů z Kunštátu v Brně, možnost spolupráce s místní uměleckou scénou (Vašulka Kitchen Brno, FaVU VUT), přístup k archivu manželů Vašulkových, i možnost prezentace v prostoru Vašulka Kitchen Brno. V rámci rezidenčního programu Domu umění se umělci prezentují formou pravidelných otevřených ateliérů, nebo jiných událostí v Domě umění.

PODMÍNKY REZIDENCE

Dům umění města Brna poskytuje:

1 Umělecké stipendium a diety (stanovené podle rozpočtu v daném roce)
2 Ubytování na jeden-dva měsíce
3 Ateliér pro umělce nebo teoretika
4 Propagace (fb, webové stránky dům-umeni.cz, vasulkakitchen.org)
5 Technické vybavení: diktafon, kamera, stativ, projektor, pracovní nástroje

Závazek umělce:

1 Pobyt v Brně minimálně ze 75%
2 Účastnit se programu Artists in Residence konané Domem umění a Vašulka Kitchen Brno
3 Komunikačním jazykem je angličtina a čeština
4 Umělec vypracuje závěrečnou zprávu s fotografickou dokumentací z pobytu na rezidenci

Rezidence jsou organizovány Domem umění města Brna ve spolupráci s městem Brnem.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.