Akce

 

Susanna Flock: My Inventory is a Black Hole

Výstava tematizující digitální svět ve vztahu k tělesnosti a fyzické realitě.

Výstava
čtvrtek, 20 říjen, 2022
do čtvrtek, 1 prosinec, 2022

Susanna Flock zkoumá vztah těla k jeho technologicky zprostředkovanému prostředí a ke kultuře obrazovky. Ve své práci se zabývá kategoriemi a jevy, které ohledávájí souvislost mezi digitální technologií a každodenním životem. Do dialogu vstupují pojmy jako korelace digitálního a analogového, přítomnost a nepřítomnost, sounáležitost a osamělost, nebo dokonce izolace (vnímaná jako stav hyperpropojeného a komunitního prostředí). Podstatná část Susanniny práce se rovněž týká výzkumu internetových fenoménů, které jsou zhmotněny převážně do videoinstalací.

Vašulka Kitchen Brno představuje na výstavě dvě Susannina díla z nedávné doby – video Building A.I out of Clay a vybrané objekty z instalace My Inventory is a Black Hole. Dílo Building A.I from Clay se zabývá smrtelností v kontextu technologických změn. Obrazy hyperrealistických květin z videohry animované digitálním větrem, CGI animace Frankensteinova monstra postihnutého krizí identity – objevuje se tu motiv předem stanoveného bodu zlomu, který je vnímán jako prevence a zároveň jako sabotáž nevyhnutelnutelné existence života a smrti. Pro dílo My Inventory is a Black Hole byly vytvořeny pryskyřicové objekty vychazející z nalezených předmětů v počítačových hrách. Vystavené objekty však nesdílejí žádné vlastnosti s reálným světem. Zůstávají stejně ploché jako ve světě virtuálním, ve kterém mohou diváci vidět pouze jeden vyrendrovaný obraz v určitém momentu. Aby se tedy z předmětů digitálních staly předměty, kterých je možné se dotknout, jsou odlévány do disků. Ve stavu mezi zrakem a dotykem, kdy je digitální objekt stále dvourozměrným obrazem – dvourozměrný obraz a uchopitelný předmět.

Susanna Flock žije a pracuje ve Vídni.

Více o tvorbě Susanny na jejím webu / https://susannaflock.net/ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Kurátorka: Monika Szűcsová