Center for New Media Art

 

Artist in Residence 2022: Nataliya Ilchuck

Výsledek open callu pro rok 2022

The residency of Vasulka Kitchen Brno in collaboration with Brno Artists in Residence for 2022 was awarded to Nataliya Ilchuk, whose work is anchored in the medium of film. Nataliya's work caught our attention due to its distinctive film language and the socially critical overlap of her works. We perceive the artist's long-standing theme of Ukrainian identity as essential, not only in the context of current events in Ukraine, which is why we decided to support her current project.

Vnímáme také volnou souvislost mezi dokumentárním přístupem filmařky s ranou kinematografickou tvorbou Woodyho Vašulky. Jeho emigraci z Československé socialistické republiky do Spojených států amerických a válečné téma, sestávající z technologických i myšlenkových postupů, byla silně reflektována v jeho pozdní umělecké tvorbě .

Autorka se od roku 2006 věnuje tvorbě krátkých filmů, dokumentů a videí, v nichž zpracovává téma identity jednotlivce a kolektivní historické paměti na pozadí rozdílných společenských a kulturních diskurzů. Osobní zkušenost autorky vychází z pohybu mezi východní a západní Evropou, ze života v socialistické a kapitalistické společnosti, ale také s přechodem od analogových k digitálním médiím, dobou před a po internetu. Pohyb mezi rozdílnými politicko-společenskými a kulturními paradigmaty vede k nutnosti revidovat dosavadní zkušenosti a hledat novou orientaci ve společnosti, která nemá žádný vztah k prožité minulosti. Ilchuk ve svých dílech zkoumá fenomény procesů společenských změn a jejich dopady na jednotlivce prostřednictvím konstruovaných fiktivních příběhů tvořených záběry z osobních archivů, konkrétních historických odkazů, prolínající minulost s přítomností v nelineárním čase.

Během rezidence ve Vašulka Kitchen bude Nataliya realizovat svůj probíhající projekt, který připravovala ještě před vypuknutím současné války na Ukrajině. Týká se dlouhodobého přílivu ukrajinské pracovní síly do České republiky a zpracovává jejích hlubší politické a společenské souvislosti, podmíněné ekonomickými a sociálními podmínkami na Ukrajině. Téma ukrajinské identity, odkazy k její kulturní minulosti, ale i současné společenské situaci, patří k dlouhodobým zájmům autorky, které v současné geopolitické situaci nabývají nových naléhavých významů.

Nataliya Ilchuk (*1985, Lvov, Ukrajina) vystudovala v letech 2004 – 2008 Filmový a televizní institut Národní univerzity kultury a umění (Kyjev, Ukrajina), v letech 2012 – 2013 studovala na filmové škole Wajda Film School (Varšava, Polsko) a v letech 2017 – 2020 absolvovala Le Fresnoy – Studio současného umění (Tourcoing, Francie). Vystavuje na mezinárodních filmových přehlídkách a v galeriích. Žije a pracuje ve Francii.

Portfolio

CV

nataliya ilchuk photo.jpg

Rezidenční pobyt umělce se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Statutární město Brno finančně dotuje provoz Domu umění města Brna.