Activities

 

Brno Artists in Residence in collaboration with Vasulka Kitchen Brno

The Brno House of Arts residency program has been receiving artists-in-residence since 2016 and is a key constituent of the Brno House of Arts' conceptual framework. A top floor of the House of the Lords of Kunštát has been refurbished to accommodate the residency program, providing facilities for the accomodation and work by artists in three studios.

Vašulka Kitchen Brno (VKB) was established in 2018 as a place for research, artistic experiment and informal education in the field of new media art. It consists of the archive of Woody and Steina Vašulkas and a permanent exhibition of their selected works. VKB organizes events and supports new media art production aimed at commemorating and developing the artistic and philosophical legacy of the Vašulkas, pioneers in new media art with personal ties to Brno.

Obecné informace o rezidenčním programu

Rezident bude mít přístup do Vašulka Kitchen Brno – Centra umění nových médií, jeho digitálního archivu, příruční knihovny a bude mu/jí poskytnuta příležitost prezentovat svou práci místnímu publiku. Rezidentům nabízíme spolupráci s našimi institucionálními partnery včetně Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a Katedry teorie interaktivních médií Masarykovy univerzity. Podporujeme především žadatele s projekty, které zahrnují zapojení místních a regionálních odborníků v technických a vědeckých oborech.

Rezidenční program ve Vašulka Kitchen Brno slouží k navázání na odkaz a tvorbu manželů Vašulkových reflektováním současných přístupů a diskurzu. Nabízíme různé platformy pro výměnu a rozvoj diskusí o historické a současné podobě umění nových médií a jeho aplikaci v interdisciplinární oblasti umění a techniky. Dům umění města Brna a Vašulka Kitchen Brno podporují realizaci různorodých současných uměleckých projektů a upřednostňují kooperativní přístupy, které odrážejí pluralitu a otevřenost.

Rezident bude vybrán na základě otevřené výzvy komise členů sdružení Vašulka Kitchen Brno. Uchazeči by měli být aktivními umělci/umělkyněmi nebo teoretiky/teoretičkami v oblasti umění nových médií. Očekáváme, že rezident představí své práce odborné i široké veřejnosti formou prezentace, přednášky, diskuse nebo výstavy v galerii Vašulka Kitchen Brno.

Přihlášky přijímáme v angličtině, češtině nebo slovenštině.⠀

Podmínky

Brno Artists in Residence a Vašulka Kitchen Brno zajišťuje umělecké stipendium ve výši 40 000 Kč, ubytování a studio v Domě pánů z Kunštátu (Dominikánská 9, 602 00 Brno, Česká republika), dostupné technické vybavení a workshopy.⠀⠀

Foto: Michaela Dvořáková, Dům umění města Brna

Foto: Michaela Dvořáková, Dům umění města Brna 

Rezident je povinen

Být v Brně alespoň 75 % času rezidence. Přijatí kandidáti jsou povinni využít rezidenci v plné délce během následujících pevně stanovených období.

Účastnit se programů, které pro své rezidenty pořádá Dům umění města Brna a Vašulka Kitchen Brno včetně video rozhovoru za účelem zvýšení povědomí o rezidenčním programu

Umělec se zavazuje vypracovat závěrečnou zprávu s fotodokumentací z průběhu pobytu.

Jak se přihlásit

Přihlášky musí obsahovat následující dokumenty (pouze ve formátu PDF):

1) Motivační list, ve kterém uchazeč zdůvodní, proč se hlásí, jaká má očekávání a na co by se chtěl během pobytu konkrétně zaměřit (max. 3 000 znaků).

2) Stručný informativní životopis včetně kontaktních údajů (max. 1 strana).

3) Portfolio (max. 10 MB): Pro video soubory uveďte odkazy na své vlastní webové stránky nebo na platformy pro sdílení videa, jako je Vimeo, Youtube a další. Neposílejte prosím odkazy na soubory ke stažení video souborů.

Výběrové řízení pro rok 2022 je v současné chvíli ukončeno. Děkujeme všem uchazečkám a uchazečům za zaslaná portfolia  a zájem o rezidenci. Letošní rezidentkou je umělkyně Nataliya Ilchuck. 

Rezidenti

CHRISTIAN DOELLER⠀⠀duben – květen 2019⠀⠀Pilotní ročník rezidence Vašulka Kitchen Brno zahájil německý umělec Christian Doeller. Umělec žije a pracuje ve Výmaru, experimentuje s technologií, vědou a filozofií a během pobytu v Brně se zabýval foto-opickými experimenty.

CHRIS HILL⠀⠀červen – srpen 2019⠀⠀V době své rezidence v Agosto Foundation s podporou Vašulka Kitchen Brno se Chris Hill věnovala projektu Learning from the Bees – Navigating in Personal Archive (Učit se od včel – Navigace v osobním archivu). Ten spočíval v dokumentaci dvacet pět let starého osobního archivu obsahující různé narativní fragmenty. Výstupem byla mediální esej. 

HARALDUR KARLSSON⠀⠀září 2021⠀⠀Islandský umělec Haraldur Karlsson v Brně pracoval na návrhu struktury pro aktualizovanou a modernizovanou verzi 2 Image/ine – softwaru, který byl v 90. letech vyvinutý laboratoří Steim ve spolupráci se Steinou Vašulka a který umožnil uživatelům různým způsobem manipulovat nekomprimované video v reálném čase a stal se velmi vyhledávaným uměleckou komunitou. Za účelem svého návrhu pro jeho aktualizaci Haraldur experimentoval se současným softwarem a hardwarem a hledal= v nich nástroje a principy, pro které si mnozí Image/ine oblíbili.

NATALIYA ILCHUCK⠀⠀září – říjen 2022⠀⠀Během rezidence ve Vašulka Kitchen bude Nataliya realizovat svůj probíhající projekt, který připravovala ještě před vypuknutím současné války na Ukrajině. Týká se dlouhodobého přílivu ukrajinské pracovní síly do České republiky a zpracovává jejích hlubší politické a společenské souvislosti, podmíněné ekonomickými a sociálními podmínkami na Ukrajině. Téma ukrajinské identity, odkazy k její kulturní minulosti, ale i současné společenské situaci, patří k dlouhodobým zájmům autorky, které v současné geopolitické situaci nabývají nových naléhavých významů.

Rezidence jsou organizovány Domem umění města Brna ve spolupráci s městem Brnem. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.