Program

 

Program

Upcoming Events

Dec 122023
Exhibition

Otevřený digitální archiv & testovací laboratoř pro živé publikum: 13. 12. 2023 – 4. 2. 2024

Dům pánů z Kunštátu

Umělci: Chris Hill, MSHR, Michal Kindernay, Jennifer Helia DeFelice, Tomáš Ruller

Kurátorka výstavy: Barbora Šedivá

Odborná spolupráce: Lenka Dolanová, Jennifer Helia DeFelice, Jana Horáková, Marika Svobodová, Tomáš Ruller

SBÍRKA A KOLEKCE VKB

V archivní kolekci Vašulka Kitchen Brno se aktuálně nachází umělecká díla fyzické a digitální povahy, multimediální instalace, digitální a analogová data, nosiče a rozsáhlý osobní fond, který tvoří různé dokumenty, fotografie nebo osobní korespondence. Součástí kolekce jsou také webové stránky, které manželé Vašulkovi celé archivovali ve svém počítači, software, manuály, dokumentace k uměleckým dílům, akcím a událostem a další velice různorodý materiál, jako například kompletní obsah Woodyho počítače či různá analogová technická zařízení a přehrávače.

Základ sbírky VKB tvoří několik prací Woodyho a Steiny Vašulkových, které jsou ve vlastnictví nebo v dlouhodobé výpujčce spolku. Jedná se o tisky ze série Lucifer‘s Commission (Luciferova zakázka, 1977–2003), počítačovou studii ze série Triads (Triády, 2003) a prostorovou instalaci Light Revisited – Noisefields (Znovunavštívené světlo – Pole šumu, 2001), která vznikla jako transformace původního jednokanálového videa Noisefields z roku 1974.

Ve složkách archivu VKB se dnes nachází 868 GB již částečně inventarizovaných digitálních dat a značné množství Hi8 kazet, VHS kazet, MiniDV a DVD nosičů nebo několik krabic unikátních katalogů. V digitální a digitalizované formě jde o soubor master kazet a jejich variací, které členům spolku VKB věnovali přímo Vašulkovi, včetně prací dalších autorů z výstavy MindFrames v ZKM (2006) připravené Vašulkovými a Peterem Weibelem. Dalšími zastoupenými autory tu jsou například Tony Conrad, Hollis Frampton, James Blue, Paul Sharits, Peter Weibel, Gerald O‘Grady. Většina materiálů pochází z období legendárního newyorského prostoru The Kitchen, který Woody a Steina Vašulkovi spoluzaložili a na jehož produkci a dramaturgii se v letech 1971–1973 zásadně podíleli.

Součástí digitální sbírky a zpracovávaného osobního fondu jsou i materiály darované kurátorkou a historičkou umění Lenkou Dolanovou, která je od Vašulkových získala během pobytu v Santa Fe. Jde o texty Vašulkových a dalších autorů (odborné studie, žádosti o grant, koncepty, skeny katalogů, plakáty, snímky obrazovky z videa, krátké audiovizuální studie a fotografický archiv Vašulkových a jejich spolupracovníků). Tento materiál byl v uplynulých letech členy spolku a přizvanými odborníky a odbornicemi z praxe inventarizován a veřejnosti bude zpřístupněn v podobě strukturované a odborně zpracované databáze. Ta zájemcům umožní lepší orientaci a pomůže při dalším zpracování a reflexi tvorby Vašulkových i tvorby dalších umělců z oborů umění videa a nových médií střední Evropy. Databáze archivu Vašulka Kitchen Brno je také osobitým příspěvkem do aktuální diskuze týkající se problematiky archivace audiovizuálních děl a pohyblivého obrazu, jeho odborné kategorizace a vhodné formy zprostředkování odborné i laické veřejnosti.

VASULKA LIVE ARCHIVE

Otevřený digitální archiv v Domě pánů z Kunštátu představí také interaktivní prezentaci projektu Vasulka Live Archive kurátorky a pedagožky Jany Horákové, který se zaměřuje na využití umělé inteligence v podobě strojového učení umělých neuronových sítí při analýze audiovizuálních děl Steiny a Woodyho Vašulkových. Zaměřuje se také na vývoj rozhraní pro interaktivní zprostředkování obsahu archivu jejich tvorby v online a offline prostředí.
https://vasulkalivearchive.net

AUTORKY A AUTOŘI INSTALACÍ

CHRIS HILL (US) – umělkyně, pedagožka a kurátorka médií
Působí jako proděkanka Film/Video School na Kalifornském institutu pro umění. V polovině 90. let vyučovala na brněnské FaVU VUT a vydala několik rozhovorů s osobami zapojenými do české paralelní kultury před rokem 1989 (Walking Trips in Czech Lands, 1996). Byla kurátorkou rozsáhlé kolekce videoartu a alternativních médií s názvem Surveying the First Decade (1998), která byla distribuována do muzeí a univerzit v mezinárodním měřítku prostřednictvím Video Data Bank.

MSHR (US) – umělecká dvojice Birch Cooper a Brenna Murphy
Umělecká praxe dvojice autorů z Portlandu zkoumá a vytváří sochařské elektronické systémy, které nabývají podob audiovizuálních kompozic, performancí a instalací. Jejich interaktivní instalace zahrnují generativní a interaktivní elektronické systémy zabudované do imerzivních sochařských polí.
https://www.mshr.info/

MICHAL KINDERNAY (CZ) - umělec a kurátor
Absolvoval studia na FaVU v Brně a v Centru audiovizuálních studií na FAMU. Jeho audiovizuální instalace propojují oblasti a nástroje umění, technologie a vědy. Často se dotýká témat ekologie a skrze aplikování technologických přístupů ve vztahu k přírodě reflektuje problematiku environmentálních otázek. Jeho práce zahrnují videoperformance a interaktivní instalace, intermediální a dokumentární projekty a hudební zvukové kompozice.
https://yo-yo-yo.org/mk.html

JENNIFER HELIA DEFELICE (CZ/USA) – umělkyně, kurátorka a pedagožka
Narodila se v New Yorku, kde získala titul bakalář umění na SUNY Empire State College. V roce 1993 přesídlila do Brna, kde v roce 2004 absolvovala  FaVU VUT. Na FaVU nyní působí jako odborná asistentka v ateliéru hostujícího pedagoga. Je spoluzakladající členkou Vašulka Kitchen Brno, kde je činná jako kurátorka přičemž kurátorsky spolupracuje také s Domem umění města Brna.

Architekt výstavy: Ivan Palacký, Tomáš Doležal
Programování, design a zprostředkování online databáze: Lloyd Dunn, Dušan Barok
Inventarizace archivu a sbírky: Kateřina Drajsajtlová, Barbora Šedivá, Monika Szüczová, Dan Karmazin

more…

Recent Events

Nov 212023
Concert

R. R. - OPERA ELECTRONICA: Guided listening evening of works by composer Rudolf Růžička

Vasulka Kitchen Brno invites you to a commented listening evening led by docent Martin Flašar!

The guided listening programme will introduce Rudolf Růžička as a composer and pioneer of Czech electroacoustic and computer music. The reproduction of his selected compositions from his personal archive will be accompanied by an explanation of the beginnings of computer music in Czechoslovakia, from Růžička's theoretical texts, through his pedagogical work at Brno universities, to references to the institutionalization of electroacoustic music in the Czech Republic in the form of the Musica Nova competition or the Society for Electroacoustic Music. The collaboration of R. Růžička with other important artists will also be mentioned.

The event will take place on Tuesday 21st November 2023 at 6 PM in the Jaroslav Kral hall (House of Arts, Malinovského náměstí)
Free admission

more…

Oct 312023
Lecture

NOTES AND RECIPES: THE PHOTOGRAFIC DARKROOM AS A ORGANISM:

Performative lecture by resident Michaela Davidová

Artist Michaela Davidova is inviting you to join the experimental reading using the snippets from the library which gives an inspiration to her work. Included there will be the practical examples from her practice which explore bodies, ecology of process, living-non-living light-sensitive materials which expand beyond the borders of the darkroom. Deconstructed borders between a human and materials (mainly those which have passed the use/consumption/extraction) and the attunement to their active agency through the transcorporeality has its origin in thoughts of authors such as Astrida Neimanis, Staicy Alaimo, Jane Bennett or Anna Lowenhaupt Tsing. In her practise, Michaela navigates through the material decomposition and works with DIY-DIT methods across principles of sustainability which however do not wish to purify process and thinking but find the symbiotic partnership.

The texts will be in both English and Czech with practical demonstrations.

https://michaeladavidova.com/

We cordially invite you!

more…

Oct 282023
Workshop

Workshop Stop motion animace pro každého od 15 do 100 let:

V rámci workshopu si představíme jednu z technik vytváření animace – stop motion animaci. Jedná se o metodu, která je časově poměrně náročná a hraje si s trpělivostí jejího tvůrce. Na druhou stranu umožňuje autorovi poměrně velkou svobodu v manipulaci s jednotlivými scénami. Touto technikou byly vytvořeny například i takové animované filmy jako jsou Ukradené Vánoce od Tima Burtone nebo oceňovaný krátký film Archie režisérky Ainslie Henderson. 

Během dvouhodinového workshopu si ukážeme, jak vytvořit dějovou linku krátkého filmu a s jakými materiály je možné stop motion animaci vytvořit. Účastníci si mohou během workshopu zpracovat jakýkoliv příběh je napadne. 

Mobilní telefony a scénáristického ducha s sebou!

Kapacita workshopu je omezena na 5 účastníků. Účast na workshopu je nutné potvrdit e-mailem na adresu gajane@vasulkakitchen.org

more…

Oct 262023

Reading in Spirit fold | with Barbora Trnková:

Online / On-site reading and discussion in collaboration with SEA Foundation and Barbora Trnková

More information: https://www.seafoundation.eu/barbora_trnkova_vasulka.../

Registration for online participation: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdw0i.../viewform

online and on-site in Vasulka Kitchen Brno
Free entry

Everyone is cordially invited!

more…

Oct 232023
Workshop

Workshop pro děti od 7 do 11 let: Co si dnes pustíme? Staňme se umělci a tvořme efekty manuálně:

Workshop pro děti od 7 do 11 let. Tentokrát se zaměřením na několik experimentů s různými materiály a efekt moaré. 

V rámci workshop pro děti od 7 do 11 let se spolu podíváme na to, co znamenalo být audiovizuálním umělcem na konci minulého století a co to znamená dnes. Řekneme si více o Steině a Woodym Vašulkových a jejich tvorbu. Dnes je díky technologiím jednoduché upravit video nebo zvuk jedním kliknutím. Jak ale mohli dělat to samé manželé Vašulkovi před více než čtyřiceti lety? 

Pustíme si spolu několik jejich vizuálních a zvukových děl a vyzkoušíme si jeden nebo více manuálních video efektů za pomoci obyčejných předmětů, například igelitových sáčků nebo zavařovacích sklenic. Mobilní telefony s sebou. 

Svou účast na workshopu nám prosím potvrďte e-mailem na naši adresu gajane@vasulkakitchen.org, a to nejpozději dva dny před konáním workshopu. 

Všechny workshopy se konají od 3 účastníků. 

more…

Oct 212023
Workshop

Workshop pro děti od 11 do 15 let k aktuální výstavě Marché:

V rámci workshopu si představíme hlavní obsahová témata výstavy umělkyně Nataliye Ilchuk, která představuje často osobní pohled autorky na situaci (nejen) na Ukrajině. Zkoumá situaci pracovníků cestujících do jiných zemí za prací, a to například i z pohledu sociálních sítí, které náš život každodenně tvarují. Aktivity se budou vztahovat k audiovizuálnímu umění a jeho potenciálu reagovat na aktuální kulturně-společenské problémy. Zkusíme se zamyslet nad tím, kdo je pro nás ve virtuálním světe blízkou osobou a ta se stane hlavním hrdinou všech našich aktivit. 

Svou účast na workshopu nám prosím potvrďte e-mailem na naši adresu gajane@vasulkakitchen.org, a to nejpozději dva dny před konáním workshopu. 

Všechny workshopy se konají od 3 účastníků. 

more…

Oct 162023
Workshop

Workshop pro děti od 3 do 6 let: Co vidíme a slyšíme? Poznejme spolu základní zvuky a barvy:

Workshop pro děti od 3 do 6 let. Tentokrát se zaměřením na rytmus a hudbu vytvářenou lidským tělem.   

V rámci workshop pro děti od 3 do 6 let se spolu zaměříme na primární zvuky a barvy kolem nás. Podíváme se do kuchyně zvukové umělkyně a video umělce, kteří slyší melodii úplně ve všem a svět kolem nich se rozkládá na barevné stopy, budeme poslouchat zvuky všedních předmětů a jako orchestr si na ně možná i zahrajeme nebo si zahrajeme na své vlastní tělo. Vysvětlíme si systém elementárních barev a vztah mezi zvukem a obrazem.  

Svou účast na workshopu nám prosím potvrďte e-mailem na naši adresu gajane@vasulkakitchen.org a to nejpozději dva dny před konáním workshopu. 

Všechny workshopy se konají od 3 účastníků. 

more…

Oct 112023
Concert

Hranice Experimentu: Jonas Engel:

Concert: Borders of Experiment: Jonas Engel

In his solo sets, the saxophonist and woodwind player living between Cologne and Copenhagen explores live post-processing of the saxophone as a way to expand the sound spectrum of the instrument. He moves freely from acoustic-sounding timbres and vocal screams to radical manipulations dissolving the original actions into sometimes aggressive and sometimes more ambient sound-acts, transforming the otherwise purely physical relationship between the player and his instrument.

https://jonasengel.com/

Organisation of concert: Ondřej Merta & Kryštof pátra
The concert will take place on Wednesday, October 11 from 7 PM in the Brno House of Arts., Malinovského náměstí, Brno.

Free entry

/photo: archive of the artist's social network/

more…

Sep 262023
Guided tour

Nataliya Ilchuk: Marché / Guided tour:

On Tuesday 26th of September 2023 at 5pm we invite you to the Vašulka Kitchen Brno for the second guided tour of the exhibition Marché.

The exhibition Marché is a commentary on the situation in Ukraine where work — neither protected nor guaranteed by the state — often serves as a means to overcome a social reality defined by numerous barriers. In the process of seeking self-realization people try to discover ways to avoid submission to authority in order to preserve their freedom when values beyond money come into play. Such efforts — having hardly been diminished over what is an extended period of time within a context of global transition and crisis — require a certain level of creativity. The industry worker is obliged to produce systematically, constrained to automatisms that become evident as a result of monotonous activity and dependence on machines. The worker as a creative actor in society is not unlike an artist maneuvering between rules legislated by the powers that be, navigating a life/work balance that rarely exists as a delible line: life often becomes the subject of work and vice versa. Although Marché focuses its perspective narrowly, addressing the situation of Ukrainian industry workers traveling abroad for employment opportunities, it implies the broader implications of this situation as it can be observed in other countries, each with its particularities both within and without the realities of active hostile conflicts. 

The event will be held in Czech and Slovak language, free admission.

Nataliya Ilchuk: Marché

23. 8. - 27. 10. 2023

Curators: Monika Szűcsová, Viktória Pardovičová

more…

Sep 232023
Workshop

Workshop STOP MOTION ANIMACE pro každého od 15 - 100 let:

V rámci workshopu si představíme jednu z technik vytváření animace – stop motion animaci. Jedná se o metodu, která je časově poměrně náročná a hraje si s trpělivostí jejího tvůrce. Na druhou stranu umožňuje autorovi poměrně velkou svobodu v manipulaci s jednotlivými scénami. Touto technikou byly vytvořeny například i takové animované filmy jako jsou Ukradené Vánoce od Tima Burtone nebo oceňovaný krátký film Archie režisérky Ainslie Henderson.

Během dvouhodinového workshopu si ukážeme, jak vytvořit dějovou linku krátkého filmu a s jakými materiály je možné stop motion animaci vytvořit. Účastníci*e si mohou během workshopu zpracovat jakýkoliv příběh je napadne.

Mobilní telefony a scénáristického ducha s sebou!

Kapacita workshopu je omezena na 5 osob. Účast na workshopu je nutné potvrdit e-mailem na adresu: gajane@vasulkakitchen.org

Vstup volný.

more…

Sep 202023

Workshop pro děti od 11 do 15 let k aktuální výstavě Marché:

V rámci workshopu si představíme hlavní obsahová témata výstavy umělkyně Nataliye Ilchuk, která představuje často osobní pohled autorky na situaci (nejen) na Ukrajině. Zkoumá situaci pracovníků cestujících do jiných zemí za prací, a to například i z pohledu sociálních sítí, které náš život každodenně tvarují. Aktivity se proto budou vztahovat audiovizuálnímu umění a jeho potenciálu reagovat na aktuální kulturně-společenské problémy.

Bližší informace o výstavě na https://www.vasulkakitchen.org/cs/nataliya-ilchuk-marche

Účast na workshopu je nutné potvrdit e-mailem na adresu: gajane@vasulkakitchen.org

Vstup volný.

more…

Sep 182023

Workshop pro děti od 11 do 15 let k aktuální výstavě Marché:

V rámci workshopu si představíme hlavní obsahová témata výstavy umělkyně Nataliye Ilchuk, která představuje často osobní pohled autorky na situaci (nejen) na Ukrajině. Zkoumá situaci pracovníků cestujících do jiných zemí za prací, a to například i z pohledu sociálních sítí, které náš život každodenně tvarují. Aktivity se proto budou vztahovat audiovizuálnímu umění a jeho potenciálu reagovat na aktuální kulturně-společenské problémy.

Bližší informace o výstavě na https://www.vasulkakitchen.org/cs/nataliya-ilchuk-marche

Účast na workshopu je nutné potvrdit e-mailem na adresu: gajane@vasulkakitchen.org

Vstup volný.

more…

Sep 112023
Workshop

Workshop pro děti od 7 - 11 let / Co si dnes pustíme? Staňme se umělci a tvořme efekty manuálně:

V rámci workshopu pro děti od 7 do 11 let se spolu podíváme na to, co znamenalo být audiovizuálním umělcem na konci minulého století a co to znamená dnes. Řekneme si více o Steině a Woodym Vašulkových a jejich tvorbu. Dnes je díky technologiím jednoduché upravit video nebo zvuk jedním kliknutím. Jak ale mohli dělat to samé manželé Vašulkovi před více než čtyřiceti lety?

Pustíme si spolu několik jejich vizuálních a zvukových děl a vyzkoušíme si jeden nebo více manuálních video efektů za pomoci obyčejných předmětů, například igelitových sáčků nebo zavařovacích sklenic.
Mobilní telefony s sebou!

Svou účast na workshopu nám prosím potvrďte e-mailem na adresu gajane@vasulkakitchen.org a to nejpozději dva dny před konáním workshopu.

Všechny workshopy se konají od 3 účastníků. Vstup volný.

more…

Aug 232023
Guided tour

Nataliya Ilchuk: Marché / gallery talk:

Vasulka Kitchen Brno cordially invites you to the gallery talk which will take place on Wednesday August 23th, 2023 at 5 pm. The exhibition Marché will be presented by curators Monika Szűcsová and Viktória Pardovičová with the participation of the artist.

Nataliya Ilchuk works predominantly in the medium of film and video. She was born in Lviv in 1985. Ukraine declared its independence from the Soviet Union in 1991. She graduated from Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains in France in 2020 after having studied cinema in Kyiv, Ukraine and Warsaw, Poland. Since autumn 2022 she is a PhD candidate at CY Cergy Paris University,France where she is currently developing an artistic research thesis in the form of an auto-ethnography. Her research explores the limitations of artistic freedom while attempting to establish links between authenticity in cinema and the numerous forms of external and internal pressures with particular attention to censorship and self-censorship.

more…

Pages

Ongoing Events

Aktuálně nejsou žádné aktuální akce.