Activities

 

Collection

We have several works by the Vašulkas in our exhibition collection that are owned or on permanent loan to the association. Prints from the Lucifer's Commission series from 1977 to 2003, and computer studies from the Triads series from 2003, were printed for Woody's retrospective at the Brno City Museum; also the spatial installation Light Revisited - Noisefields (2001), transforming the original 1974 collaborative video, is a variant assembled for this retrospective exhibition. 

Lucifer’s Commission
(Luciferova zakázka)

Woody Vašulka
1977-2003 (2016)
14 digitálních tisků
100 × 100 cm
ve vlastnictví spolku

Série skenů destiček počítačových obvodů, které Woody Vašulka objevil v různém stádiu destrukce ve skladu na zahradě svého domu v Santa Fe. Otisky hardware, evokující encyklopedii součástek digitálního zařízení tvoří protiváhu k pohyblivým a procesuálním audiovizuálním dílům Vašulkových. Můžeme je číst také jako diagramy znázorňující skryté fungování strojů. 

Triads
(Triády)

Woody Vašulka
2003 (2016)+
digitální tisk
120 x 45 cm
100 x 45 cm

Série tisků zachycuje manipulované video obrazy, jež byly vytvořeny s pomocí grafického softwaru Cover Flow umělce Andrew Coulter Enrighta. Slouží jako 3D rozhraní umožňující animovanou prezentaci vizuálních materiálů uložených v příslušném zařízení (fotografií, webových stránek, alb uměleckých děl, dokumentů, videí apod.). Rozhraní evokuje prázdný scénický prostor, na němž defilují obrazy.

Light Revisited
(Znovu navštívené světlo) 

Woody Vašulka, instalace 2001 
+ Noisefields (Pole šumu) 
Woody a Steina Vašulkovi, video 1974 

Video-environment vzniklý projekcí pulzujících kruhů tvořených elektronickým signálem na stěny místnosti, je  Woodyho 3D transformace společného videa Noisefields (Pole hluku) z roku 1974. Snímek Noisefields zaznamenává zrod videoobrazu z elektronického signálu, je elektronickou vizuální hudbou i znějícím obrazem současně. Elektronický obraz tvoří dvě části – ve středu umístěný kruh a pozadí vyplňující zbytek obrazovky. Obě složky obrazu neustále pulzují v synchronizaci se zvukem generovaným činností elektronického zařízení. Jedna z částí vždy zobrazuje pulzující barvu a druhá hrubý, nestrukturovaný materiál videa – „videošum“. 

Light Revisited je dosaženo prostorové projekce videosnímku pomocí soustavy polopropustných chromatických zrcadel, která rozkládají obraz v RGB barevném spektru a přenášejí jeho tři verze na tři projekční plochy situované v prostoru v pravých úhlech. Instalace poskytuje imerzní zážitek pobývání v prostředí zaplněném elektronickým zvukem a měnícími se pestrobarevnými obrazy, které pocházejí z jediného zdroje.

Zápůjčky děl ve fondu VKB v roce 2019

Výstava Dvě hlavy, čtyři ruce
Tvorba autorských dvojic

kurátorka Emma Hanzlíková, galerie 8smička, Humpolec, 13.9.2018 -13.1.2019 zápůjčka videoprací Woodyho Vašulky Vocabulary, 1973 (manipulované video, 4 min.) a Artifacts, 1980 (manipulované video, 23 min.)

Výstava Zvuky/ Kódy/ Obrazy
Akustický experiment ve vizuálním umění

kurátorka Jitka Hlaváčková, 5.6 -13.10. 2010 
zápůjčka instalace Woodyho Vašulky Light Revisited, 2001 využívající společné video Woodyho a Steiny Vašulkových Noisefields, 1974