Program

 

Vašulka Kitchen Reader #1 is published

Reader: First & Last

available as printed book and e-pub

Towards the end of 2020, the New Media Arts Center - Vašulka Kitchen Brno as the second publication published Vašulka's kitchen book # 1, - texts on the media: first & last. The book is free to download in PDF and ePub format, but also for purchase in a small volume of 200 pieces. It is related to the international colloquium of the Art Collection of the Digital Age in the gallery and museum, which Vašulka Kitchen Brno realized in cooperation with the House of Arts on October 22 and 23, 2019.

Hlavním záměrem pořadatelů kolokvia a editora knihy Miloše Vojtěchovského bylo vyvolat širší diskuzi o konzervaci, péči, distribuci i prezentaci děl nestabilní povahy, zejména v kontextu současné galerijní a muzejní praxe v českém prostředí. Aktivity, které v posledních letech rozvíjí především Národní filmový archiv, rozšiřující své sbírkové zájmy o nestandardní formáty jako video, nebo pražská etc. galerie, jsou spojené se snahou nastavit jasnější systém a standardy zacházení nejen s díly, ale i s autorskými právy pohyblivého obrazu v institucích galerijních a muzejních sbírek. Panelová diskuze s odbornými pracovníky státních muzejních sbírkových institucí na semináři „Meze pohybu a sbírková instituce“ (28.5.2019 na AVU v Praze) ukázala, že situace v českých muzejních institucích není zcela uspokojivá a že stále chybí jasnější strategie budování sbírek, zahrnujících artefakty audiovizuální povahy, včetně odpovídajícího zázemí, péče a následné prezentace děl a postrádáme zde hlavně pedagogické zázemí odborného středoškolského i univerzitního kurikula. To vše předpokládá osvojení znalostí a přístupů technického, archivářského i interpretačního řešení, přesahující často kompetenci historiků umění a standardní kurátorskou praxi. Naštěstí jsou zde nové modely akviziční a konzervační činnosti (například v Galerii moderního umění v Hradci Králové, nebo ve sbírkách Muzea moderního umění -  Středoevropského fóra v Olomouci), které naznačují pozitivní změny.

Sborník příspěvků a textů z brněnského kolokvia je příspěvek k revizi současného stavu, zejména možnost porovnání s mezinárodními zkušenostmi různých iniciativ, sdružení a organizací, které se problematikou uchovávání, restaurování a prezentace umění pohyblivého obrazu zabývají často od 70 let minulého století. Zahraniční hosté kolokvia sdíleli zkušenosti, které mohou přispět k znalostem v českém prostředí i osvědčené modely sbírkové činností muzeí na poli umění nových médií a publikace může sloužit jako příručka s konkrétními ukázkami, jak  v určitých situacích postupovat, s jakými otázkami a řešeními lze počítat. Poučený historický přehled metodologií uchovávání současného umění v mezinárodním kontextu představil výzkumník Dušan Barok, který dokončuje postgraduální studium na Amsterodamské univerzitě, tedy instituci, která v oblasti výzkumu uchovávání elektronického umění patří mezi inovativní centra znalostí a teoretického diskurzu. Konkrétní zkušenosti představuje přehledový příspěvek ředitelky instituce LIMA Gaby Wijers, shrnující dějiny péče o novomediální umění v Nizozoemí od 70. let do současnosti. Kurátorka a historička umění Anna Olszewska z Krakovské univerzity popisuje příběh reanimace novátorského robotického díla Senster 2.0 Edwarda Ihnatowicze. Je případovou studií kurátorského přístupu vůči artefaktu s kultovní aurou, které ve své fyzické podobě ze světa umění prakticky skoro zmizela. Významný představitel středoevropského elektornického umění Miklós Peternák na příkladu činnosti Nadace Centra pro kulturu a komunikaci C3 v Budapešti poukázal na obecnější otázky, spojené s uchováváním dědictví po nástupu digitalizace a internetu a Flóra Barkoczi představila aktivity budapešťského neoficiálního archivu Artpool. Konzervátor Joey Heinen z muzea LACMA v Los Angeles popisuje zkušenost s rekonstrukcí komplexních robotických děl Woodyho Vašulky The Brotherhood /Bratrstvo, které vznikalo v 90. letech. Zahraniční studie doplňuje několik textů místních kurátorů, teoretiků a historiků, kteří se podobnými tématy ve své praxi zabývají. Jedním z nich je stále probíhající projekt Jany Horákové z Masarykovy univerzity v Brně, který archiv Vašulkových nechává zpracovat neuronovými sítěmi a strojovým učením, text Jakuba Franka a Barbory Kundračíkové o utváření databáze středoevropského umění (CAED) v Olomouci a články Lenky Dolanové, Matěje Strnada. Michal Klodner z NFA se zabývá spíš svobodnými a autonomními elektronickými sítěmi, než striktně vzato problematikou konzervátorství.

Mimo zmíněné případové studie v konkrétních prostředích a děl publikace obsahuje také překlady několika historických textů, naznačujících obecnější kulturní kontexty a teoretickou reflexi, vztaženou k současné situaci globalizovaného a digitalizovaného světa. Úvod Miloše Vojtěchovského, nebo text Petera Weibela z roku 2010 nastiňují otázku uchovávání, restaurování a konzervace kulturního dědictví. V příloze najde čtenář překlady textů, považovaných za důležité prameny pro porozumění konceptům elektronické kultury a znalostem o umění nových médií: např. text Vannevara Bushe z roku 1945, Gustava Metzgera z roku 1969, Gene Youngblooda z roku 1978 a Erki Huhtama o dějinách interkativity (je převzat z publikace Tomáše Dvořáka Kapitoly z dějin teorie médií, které vydalo nakladatelství AVU v roce 2010).

Česky vydaná publikace je určena hlavně kurátorům, restaurátorům, odborníkům, sběratelům, studentům i laikům, všem, které zajímá umění nových umění. Vydavatelé věří, že sborník vstoupí do diskuze o zmíněných tématech v rámci českého institucionálního provozu. Ve srovnání s reflexí dějin a současného stavu v okolních státech jako je Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo, ale i Slovensko je situace umění pohyblivého obrazu v Česku i po 30 letech stále poněkud neukotvená.

Prostor pro výzkum, umělecký experiment a vzdělávání v oblasti umění nových médií Vašulka Kitchen Brno působí od konce roku 2018 v brněnském Domě umění, jehož zahájení se ještě mohl osobně zúčastnit  Woody Vašulka. Základem Centra je audiovizuální archiv Vašulkových, expozice několika jejich vybraných děl, knihovna a studovna. Kuchyň pořádá programy pro veřejnost, přednášky, koncerty, výstavy, prezentace, dílny, projekty pro děti ve fyzickém i virtuálním prostoru. V několika aktuálně probíhajících výzkumných projektech rozvíjí a pečuje o dílo a odkaz manželů Vašulkových. Doufáme, že v příštím roce se podaří pokračovat další kuchařkou z dílny VKB.

Listování Kuchyňskou čítankou v rámci Brno Art Week, provází editor knihy Miloš Vojtěchovský. 


OBSAH

 • MILOŠ VOJTĚCHOVSKÝKonečnost a nekonečnost uměleckého díla ve sbírkách a v jiných souvislostech
 • PETER WEIBEL: Digitální zapomnění. K hmotným dějinám médií, (přeloženo z Peter Weibel: Towards a Material History of Media)
 • DUŠAN BAROKPrístupy k uchovávaniu súčasného umenia, Video, inštalácie, digitálne umenie a otázky mediálnej konzervácie

případové studie

Appendix

 • MARTIN BLAŽÍČEKPrůběžný okraj, K filmům mimo mantinely kinematografie ve sbírce Národního filmového archivu
 • BARBORA ŠEDIVÁ, KATEŘINA DRAJSAJTLOVÁArchiv Vašulka Kitchen Brno - stručná zpráva o probíhajícím projektu
 • VÍT JANEČEKWoody Bohuslav Vašulka: poznámka k jeho básnické tvorbě
 • VANNEVAR BUSH: Jak si lze myslet (přeloženo z "As We May Think", 1945)
 • GUSTAV METZGERPoznámky ke krizi v technologickém umění (přeloženo z "Notes on the Crisis in Technological Art", 1969)
 • GENE YOUNGBLOODMasmédia a budoucnost touhy (přeloženo z "The Mass Media and The Future of Desire", 1978)
 • ERKKI HUHTAMOOd kybernetizace k interakci: příspěvek k archeologii interaktivity (přeloženo z „From Cybernation to Interaction: A Contribution to an Archaeology of Interactivity", 1999)
 • Program kolokvia
 • Biografie autorů

  Editor: Miloš Vojtěchovský
  Autoři: Flóra Barkóczi, Dušan Barok, Martin Blažíček, Vannevar Bush, Lenka Dolanová, Kateřina Drajsajtlová, Jakub Frank, Joey Heinen, Jana Horáková, Erkki Huhtamo, Vít Janeček, Michal Klodner, Barbora Kundračíková, Štěpán Miklánek, Gustav Metzger, Anna Olszewska, Kryštof Pešek, Miklos Peternák, Pavel Sikora, Matěj Strnad, Barbora Šedivá, Miloš Vojtěchovský, Peter Weibel, Gaby Wijers, Gene Youngblood.
  Překladatelé: Miloš Bartoň, Vít Bohal, Lenka Dolanová, Tomáš Dvořák, Dan Hrabina, Jiří Novák, Miloš Vojtěchovský
  Česká jazyková korektura: Kateřina Danielová, Markéta Slezáková, Radka Loukotová, Michal Jurza
  Anglická jazyková korektura: Ken Ganfield, Jennifer DeFelice
  Odpovědný redaktor: Marika Svobodová
  Grafické zpracování:: Karel Bařina
  Obálka s reprodukcemi zeptobars.com: Miloš Vojtěchovský, Karel Bařina
  Ilustrace:

vasulka.org
zeptobars.com
wikipedia.org
archive.org
kristofkintera.com
monoskop.org

ISBN EPUB: 978-80-907763-3-3

Publikace je vydání v licenci Creative Commons Attribution, NonCommercial ShareAlike 4.0 Unported (CC BY-NC-SA 4.0)

Tištěnou knihu prodáváme za 290 korun českých (plus poštovné podle ceníku České pošty). Je možné si ji objednat přes vasulkakitchen@gmail.com, nebo také na stránkách iniciativy NOISE KITCHEN a knihkupectví ARTMAP. Po otevření galerií bude k dostání i na pokladně Domu umění města Brna. 

TEXT ONLINE: 

vasulkakitchen.org/cs/vasulkova-kuchynska-kniha-1

PDF

Vasulka Kitchen Reader.pdf

Za finanční podpory Statutárního města Brna, Státního fondu kultury, Ministerstva kultury a Domu umění města Brna.