Activities

 

Activities and Goals

A place for learning, creating and sharing

Vašulka Kitchen Brno provides the public with the opportunity to attend lectures, symposia, conferences, festivals, exhibitions, projections and performances to enhance local awareness of Vašulkas‘ work in the development of domestic and international collaboration with similar institutions, media artists, historians and curators of new art media. All of this is done with one aim: to support the contemporary art scene.

V současné chvíli jsou uskutečněny práce odborného a strukturovaného zpracování archivu čítající rozličné aktivity, od archivního výzkumu pod vedením Barbory Šedivé, Kateřiny Drajsajtlové a Jennifer DeFelice, výběru vhodné metodiky pro zpracování archivu, odborné konzultace s experty z Národního filmového archivu a jinými, výběr vhodné databáze a jejího testování, dokumentace po návrh na dobudování vhodného depozitu. Tento dlouhodobý projekt zastřešující jmenované aktivity probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Archiv umožňuje mapovat a reflektovat tvorbu Woodyho a Steiny Vašulkových i tvorby dalších umělců z oblasti umění videa a elektronických médií. V jeho rámci iniciujeme výzkumné projekty a navazujeme mezinárodní spolupráci s institucemi obdobného typu (audiovizuální archivy a výzkumná centra v oblasti umění elektronických médií). Podporujeme taky edukativní projekty o ochraně, péči a uchovávání audiovizuálních děl ve sbírkách a archivech.

Původní korpus archivu postupně rozšiřujeme o nové soubory audiovizuálních děl, teoretických textů, záznamů přednášek, fotografií a jiných materiálů, které byly získány, darovány nebo představeny v rámci našeho programu. Otevřený archiv je tedy chápaný jako dynamická platforma pro uchovávání a zprostředkování klasické i současné audiovizuální tvorby odborné i laické veřejnosti. 

Fotodokumentace: Barbora Trnková, Vašulka Kitchen Brno 2020⠀

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Program Vašulka Kitchen Brno je realizován s podporou Statutárního města Brna. 

Vašulkova kuchyňská kniha: Zpráva o probíhajícím projektu (2020)